Specialisme

We zijn actief in (uw) openbare ruimte, in de breedst denkbare zin. Uiteraard zijn er disciplines waar we net iets meer van weten en waarin wij ons onderscheiden. Onze specialismen.

Riolering en waterbeheer: van watertoets tot relining

Wij voelen ons thuis in het gehele werkveld van riolering en stedelijk waterbeheer. Juust kan u begeleiden en ondersteunen in het gehele traject, te denken valt aan:

  • Planvorming: rioleringsplan en waterparagraaf;
  • Berekeningen: hydraulische berekening en toetsing van zowel mechanische als vrij-verval riolering;
  • Maatregel- en beheersplannen;
  • Technische uitwerking en complete begeleiding bij de uitvoering.

 

Wij hebben ruime ervaring met rioolrenovatietechnieken. Ervaring opgedaan in de praktijk, maar ook gebaseerd op kennis vergaard uit opleiding. Hiermee kunnen wij u op een goede wijze adviseren en uw assets beheren.  

Ontwerp verblijfsgebieden

Onze unieke combinatie van stedenbouwkunde, verkeerskunde en civiele techniek zorgt ervoor dat wij goed thuis zijn in het inrichten van de openbare ruimte. Van herinrichting van straten tot ontwerp van pleinen en woongebieden. Een duurzaam en mooie leefomgeving, daar streven we naar. Doordat we meerdere disciplines in huis hebben beheersen en houden we rekening met het gehele proces. Van ontwerp tot realisatie, en van realisatie tot beheer.

Ruimtelijke plannen

Wij adviseren vanaf het prille begin tot aan de realisatie. U heeft een idee en wilt weten of dit ruimtelijk en juridisch mogelijk is? Wij onderzoeken dit voor u en komen samen met u tot haalbare ontwikkelplannen. Wij bespreken dit met de gemeente en kunnen een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing maken. Daarbij houden we direct al rekening met uitvoeringsaspecten en veranderende wetgeving.

Ook voor (tijdelijke) ondersteuning op het werkveld ruimtelijke ordening bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ruime ervaring in bestuurlijke advisering binnen de overheid, behandeling van principeverzoeken en het voeren van ruimtelijke procedures in de breedste zin van het woord.

Verkeerskunde

Van het verzamelen van gegevens (parkeeronderzoek, verkeerstellingen) tot het controleren van ontwerpen (rijcurves, verkeersveiligheidsaudit). Van het opstellen van een parkeerbalans tot een mobiliteitsplan. Op het gebied van verkeerskunde kunnen wij u een breed palet aan oplossingen bieden.

Projectmanagement

Het is belangrijk vanaf het prille begin van het project de verschillende te doorlopen stappen in beeld te brengen. Wij begeleiden graag uw project vanaf  de studies naar de (technische en vormgevende) haalbaarheid. Tijdens deze planvormingsfase is een correcte bestuurlijke advisering noodzakelijk en is overleg en onderhandeling met de belanghebbenden belangrijk. Bij de voorbereidings- en uitvoeringsfase is het gevaar aanwezig eerder opgedane projectkennis uit het oog te verliezen. Het is goed om een kernteam in stand te houden tijdens het proces tot realisatie van het project tot de overdracht naar de beheerder is volbracht.