De ladder voor duurzame verstedelijking: het naadje van de kous!

 

Op 7 juni 2016 organiseerden we in samenwerking met Hekkelman Advocaten | Notarissen een seminar over de ladder voor duurzam verstedelijking. Mr. Franc Pommer gaf een inleiding over de ladder en de jurisprudentie die daarover de afgelopen jaren is ontstaan.

Met de input van de ca. 30 belangstellenden van zowel gemeenten, provincie, waterschap als het bedrijfsleven werd een interessante discussie gevoerd over zaken als wat is wel of niet een (nieuwe) stedelijke ontwikkeling, hoe ga je om met gebiedsspecifieke kenmerken zoals recreatie of krimp en wat zie je dan als "regio". Naast een stukje praktijkervaringen delen en kennisuitwisseling was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje de onderlinge contacten aan te halen.